1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hk. Önemli Duyuru

 

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir.

İlk etapta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 48 meslekte ,(Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Meslekler) mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın bir zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda Birliğimiz tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla MEYBEM A.Ş. kurulmuş bulunmaktadır.

MEYBEM A.Ş bugün itibari ile 12 alanda akredite olmuş bulunmaktadır ve diğer alanlarda da akredite olunmaya devam edilecektir. Odamız bu kapsamda MEYBEM A.Ş. ile yoğun bir işbirliği içerisinde olacaktır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerinde belirtilen mesleklerde, sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 ya kadar belge masrafı ve sınav ücreti,31.12.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ve sınav ücretinin yarısı brüt asgari ücretin yarısını geçmeyecek şekilde ve tahsis edilen bütçe dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacaktır.

 

Belge Zorunluluğu getirilen mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

Sınav ve belgelendirme ücret tarifesine ulaşmak için tıklayınız.